Tervezés, tervezői művezetés:

Az építési szerződés életbe lépésétől a műszaki átadás - átvétel befejezéséig teljesítjük.

Műszaki tanácsadás:

Hogy ön a legjobb javítási stratégiákat és hasznos élettartamot fenntartó intézkedéseket alkalmazhassa. Kerülje el a meghibásodásokat átfogó kockázat-, kár- és tartósság vizsgálattal. Javítsa projektjét környezetbarát anyagok és folyamatok használatával.
A műszaki tanácsadói szolgáltatásainkhoz tartozik: Kárfelmérés, javítási tervek, javaslatok, karbantartás-tervezés, modellezés és élettartam-előrejelzés, környezetvédelmi szaktanácsadás. Kockázatkezelés a tervezési, kivitelezési és üzemeltetési szakaszban, a műszaki, környezetvédelmi és logisztikai kockázatok felmérésére.

 

Műszeres vizsgálatok:

Hőkamerás szakvizsgálat:az épület termográfiás szakvizsgálatával feltárható az adott épület energetikailag instabil pontjai például: hőszigetelési hiányosságok, hőhidak, repedések, beázások, tetőszerkezet, nyílászárók vizsgálata, továbbá: a fűtési rendszer állapotának felmérése, szivárgások keresése, vezeték nyomvonalának feltárása, elektromos berendezések vizsgálata, rejtett hibák feltárása.

Roncsolásmentes szilárdságmérés szakvizsgálat:  falazatok, vasbeton szerkezetek roncsolásmentes szilárdságmérése.
Környezeti szén-monoxid (CO) monitoros szakvizsgálat:Gázszivárgás detektoros szakvizsgálata: gázvezetékek csatlakozásainak gyors felülvizsgálatánál és gázvezetékek szivárgás ellenőrzése során válhat esedékessé.
Alakváltozás mérés szakvizsgálat: meglévő szerkezetek alakváltozás mérésére. Ezzel a szakvizsgálattal sok hasznos információ szerezhető. Többek között, hogy az adott szerkezet terhelés hatására bekövetkező igénybevételnél hogyan fog viselkedni. Ez a szakvizsgálat a helyszínen, századmilliméter pontos, úgynevezett lehajlásmérő órával kerül elvégzésre.
Szerkezet roncsolásos szakvizsgálata:Mintavételt követően egy akkreditált laborban kerül kiértékelésre, a labor jegyzőkönyv pedig jellemzően az általunk készítendő írásbeli szakértői vélemény dokumentációját követően kerül felhasználásra, illetve az elkészült szakvéleményünk mellékletét képezi.
Talajfeltárás fúrással szakvizsgálat: a fúrást követően jegyzőkönyvet készítünk, amelyben az adott vizsgálat tapasztalatai, észlelései dokumentációba kerülnek, mint például: az adott talaj megnevezése, rétegvastagsága, a hidrológiai viszonyok.

Talajszondázás szakvizsgálat: ez a helyszíni szakvizsgálat, mely verőszondával készül A szakvizsgálat eredményéből már lehet következtetni az adott talaj tömörségére, talajfizikai tulajdonságaira. Valamint ez a szakvizsgálat alkalmas üregek, pincék felkutatására is.


Laboratóriumi szakvizsgálatok:a talajfúrások során, különböző mélységekből, talajmintavétel történik, majd ezek tárolásra kerülnek Ezt követően a már rendszerezett mintákon a laboratóriumban célzott szakvizsgálatok elvégzése következik, melynek alapján megállapításra kerülhet az adott talaj szemszerkezete, víztartalma, valamint a mintából készített szuszpenzió PH-értéke.

Emirates Patrol Kftt